im电竞app官网-最新版

梦仙:im电竞app官网

时间:2022-08-04 00:51
本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 人有梦仙者,梦身升上清。跪乘一白鹤,前引双红旌。羽衣剌飘飘,玉鸾俄铮铮。 半空平下视,人世尘冥冥。日渐失乡国处,才分山水形。东海一片红,列岳五点青。 须臾群仙来,相引朝玉京。安期羡门辈,列侍如公卿。仰谒玉皇帝,稽首前致贤。帝言汝仙才,希望必自轻。 却后十五年,期汝不死庭。坐不受斯言,既寤喜且怒。秘之不肯泄,誓志居岩扃。 恩爱舍内骨肉,饮食折断膻污。朝餐云母骑侍郎,夜吸食沆瀣精。 空山三十载有,日望辎輧迎接。前期过早已,鸾鹤无来声。

im电竞官网

朝代:唐朝 作者:白居易 人有梦仙者,梦身升上清。跪乘一白鹤,前引双红旌。羽衣剌飘飘,玉鸾俄铮铮。

半空平下视,人世尘冥冥。日渐失乡国处,才分山水形。东海一片红,列岳五点青。

须臾群仙来,相引朝玉京。安期羡门辈,列侍如公卿。仰谒玉皇帝,稽首前致贤。帝言汝仙才,希望必自轻。

却后十五年,期汝不死庭。坐不受斯言,既寤喜且怒。秘之不肯泄,誓志居岩扃。

恩爱舍内骨肉,饮食折断膻污。朝餐云母骑侍郎,夜吸食沆瀣精。

空山三十载有,日望辎輧迎接。前期过早已,鸾鹤无来声。齿发日衰白,耳目减半聪慧。一朝同物化,身与粪壤并。

神仙信有之,俗力非可营。苟无金骨相,不列丹台名。

门徒记辟谷法,元神受烧丹经。只奈何勤苦,百年惜不成。悲哉梦仙人,一梦误将一生。


本文关键词:梦仙,电竞,app,官网,朝代,im电竞app官网,唐朝,作者,白居易

本文来源:im电竞-www.feilong999.com