im电竞app官网-最新版

游子吟

时间:2023-02-25 00:51
本文摘要:朝代:唐朝 作者:顾况 故枥思疲马,故窠思迷禽。浮云帷我乡,踯躅游子吟。游子悲久漏,浮云郁东岑。 客堂无丝桐,落叶如秋霖。艰哉近游子,所以悲滞奸。一为浮云词,愤塞谁能禁。 驰归百年内,惟愿展所钦。胡为不归欤,跪使年病侵扰。并未杨家霜绕行鬓,非狂火烧心。 太行何难哉,北斗不能茅夫。夜静星河出有,耿耿辰与荐。佳人夐青天,尺素重在金。 泬寥群一动异,眇兹诸境森。苔衣上闲阶,蟋蟀挟寒砧。己任收几误,道险无容针。 三年不还家,万里遗锦衾。梦魂无重阻,离忧罔古今。

im电竞app官网

朝代:唐朝 作者:顾况 故枥思疲马,故窠思迷禽。浮云帷我乡,踯躅游子吟。游子悲久漏,浮云郁东岑。

客堂无丝桐,落叶如秋霖。艰哉近游子,所以悲滞奸。一为浮云词,愤塞谁能禁。

驰归百年内,惟愿展所钦。胡为不归欤,跪使年病侵扰。并未杨家霜绕行鬓,非狂火烧心。

太行何难哉,北斗不能茅夫。夜静星河出有,耿耿辰与荐。佳人夐青天,尺素重在金。

泬寥群一动异,眇兹诸境森。苔衣上闲阶,蟋蟀挟寒砧。己任收几误,道险无容针。

im电竞官网

三年不还家,万里遗锦衾。梦魂无重阻,离忧罔古今。胡为不归欤,明白匣中琴。腰下是何物,牵缠旷登寻。

朝与名山期,夕宿楚水阴。楚水殊演漾,名山窅岖嶔。

客从洞庭来,婉娈潇湘浅。橘柚在南国,鸿雁遗秋音。下有碧草洲,下有青橘林。引烛窥见洞穴,凌波睥天琛。

蒲荷影参差,凫鹤雏拌涔。浩歌惜芳杜,弥漫重华簪。

im电竞官网

胡为不归欤,泪下沾衣襟。鸢飞戾霄汉,蝼蚁制为鳣鱏.赫赫大圣朝,日月光照临。

圣主虽启迪,奇人分湮沈。层城登云韶,王府锵球琳。

鹿鸣志丰草,况复虞人箴。


本文关键词:游子,吟,im电竞app官网,朝代,唐朝,作者,顾况,故枥,思疲,马

本文来源:im电竞-www.feilong999.com