im电竞app官网-最新版

im电竞:思齐

时间:2022-05-01 00:51
本文摘要:朝代:先秦 作者:佚名 思齐大任,文王之母,思媚周姜,京室之妇。大姒嗣徽音,则百斯男。惠于宗公,神罔时怨,神罔时恫。 刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。雍雍在宫,肃肃在庙。澹亦临,无射亦健。肆戎疾不殄,烈假不瑕。 不闻亦式,不谏亦进。肆成人有德,小子有造。 古之人无斁,誉髦斯士。

im电竞

im电竞官网

朝代:先秦 作者:佚名 思齐大任,文王之母,思媚周姜,京室之妇。大姒嗣徽音,则百斯男。惠于宗公,神罔时怨,神罔时恫。

im电竞官网

刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。雍雍在宫,肃肃在庙。澹亦临,无射亦健。肆戎疾不殄,烈假不瑕。

不闻亦式,不谏亦进。肆成人有德,小子有造。

古之人无斁,誉髦斯士。


本文关键词:电竞,思齐,朝代,im电竞app官网,先秦,作者,佚名,思齐,大任

本文来源:im电竞-www.feilong999.com